Kierownik – nauczyciel akademicki– lekarz kierujący Oddziałem w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci

Termin składania ofert
01.06.2017 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego – lekarza kierującego Oddziałem w  Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci. 

Nr ref. ANZ/1220 - 1/ 9 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]