Analityk finansowy w Dziale Planowania i Monitorowania Kosztów