Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki

Termin składania ofert
12.05.2017 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Grażyna Nowicka

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki.

Nr ref. APF - 6  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]