Kierownik - nauczyciel akademicki Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Termin składania ofert
12.05.2017 00:00:00
Wynik konkursu
dr hab. Anna Kiss

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. APF -  3  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]