Ordynator-Kierownik, nauczyciel akdemicki w Klinice Okulistyki

Termin składania ofert
14.04.2017 00:00:00

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza na stanowisko Ordynatora-Kierownika, nauczyciela akdemickiego w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/141/2017

[oferta w pliku pdf]