Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego

Termin składania ofert
05.04.2017 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 6 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]