Pracownik w Biurze Rekrutacji i Organizacji Kształcenia