Technik do Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert
28.02.2017 00:00:00

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje technika do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” na czas określony: 01.03.2017 - 31.12.2022 r. wymiar etatu: 01.03 – 30.09.2017 – ½ etatu, od 01.10.2017 – 1 etat.

Nr ref. APK/1210- 14/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]