Samodzielny Referent w Dziale Finansowym (etat zastępczy)