Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Biologii Medycznej

Termin składania ofert
21.04.2016 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Biologii Medycznej. 

Nr ref. ANZ/1220 -  7/ 9 /2016

[oferta pracy w wersji pdf]