Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Farmakoekonomiki

Termin składania ofert
24.04.2015 00:00:00
Wynik konkursu
nierozstrzygnięty

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akdemickiego Zakładu Farmakoekonomiki.

Nr ref. APF - 3/2015

[wersja pdf]