Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

Termin składania ofert
05.04.2013 00:00:00
Wynik konkursu
nierozstrzygnięty

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

Nr ref. APF -7/2013

[wersja pliku w PDF]