Kierownik w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Termin składania ofert
02.03.2012 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Wacław Kołodziejski

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Nr ref. APF -6/2012

[wersja w pliku PDF]