Projekt dla uczniów szkół średnich popularyzujący naukę o nowotworach

Zapraszamy szkoły średnie z województwa mazowieckiego do udziału w programie "Onkoakademia kluczem do zdrowia". Projekt będzie realizowany przez kadrę akademicką Zakładu Propedeutyki Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

Główne cele projektu to popularyzowanie nauki o chorobach nowotworowych, budowanie pozytywnej postawy zdrowotnej oraz zwiększenie świadomości młodych dorosłych na temat chorób nowotworowych i metod zapobiegania im. 

Projekt Onkoakademia kluczem do zdrowia dofinansowany jest ze środków budżetu Państwa Społeczna Odpowiedzialność Nauki - „Popularyzacja nauki i promocja sportu. Kierownikiem projektu została dr hab. Anna M. Badowska-Kozakiewicz.

Szkoły zainteresowane udziałem proszone są o kontakt na adres abadowska@wum.edu.pl. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie oraz w poniższych materiałach:

plakat informacyjny

zasady i regulamin