Kongres Zdrowia Publicznego

Data wydarzenia
-
Miejsce
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B
ul. Księcia Trojdena 2A, Warszawa
Opis wydarzenia

Dziewiąta edycja kongresu w całości poświęcona będzie zagadnieniom zdrowia publicznego w Polsce. Rzeczywistość ostatnich trzech lat skłania do analizy sytuacji, w jakiej znajduje się system ochrony zdrowia. Pandemia COVID-19 pokazała, że niektóre rozwiązania – dotąd niemożliwe do wdrożenia – stały się realne. W debatach z udziałem ekspertów zostaną poruszone kwestie związane z kryzysem uchodźczym oraz związanym z nim nadzorem epidemiologicznym, zadaniami lekarza POZ, nowymi rozwiązaniami w obszarze e-zdrowia, prawem farmaceutycznym, profilaktyką pierwotną oraz rolą opieki farmaceutycznej w systemie ochrony zdrowia.
Nie zabraknie też dyskusji nt. chorób cywilizacyjnych (kardiologia, onkologia, diabetologia), wpływu pandemii na zdrowie populacji, długu zdrowotnego, nowych wyzwań terapeutycznych oraz komunikacji w zdrowiu publicznym. 

program kongresu

formularz zgłoszeniowy

konkurs

 

Organizator
Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Ochrony Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PIB.
Patronat
JM prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM