Praca dla studenta w Zakładzie Immunologii WUM

Termin składania ofert
25.01.2021 16:00:00


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje studenta, który weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo”.
Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pod kierunkiem dr Magdaleny Winiarskiej, kierownika projektu.

[pełna treść ogłoszenia - plik PDF 260 KB]