Stypendysta - doktorant w konkursie OPUS 19

Termin składania ofert
20.12.2020 23:59:59

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant do projektu  pt. „Modelowanie hemodynamiki przepływu przez tętnice krążenia mózgowego o małej średnicy w warunkach fizjologicznych i po stentowaniu” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu OPUS 19

umowa nr UMO-2020/37/B/ST8/03430

[pełna treść ogłoszenia - plik pdf 226 kb]