Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Data dodania: 06.10.2020
5 października br. Warszawski Uniwersytet Medyczny zainaugurował nowy rok akademicki. Uroczystości przewodniczył po raz pierwszy prof. Zbigniew Gaciong - Rektor WUM wybrany na kadencję 2020-2024. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Sztuka leczenia i leczenie sztuką” wygłosiła dr hab. Dorota Folga-Januszewska – prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Pomimo ograniczonej liczby uczestników związanej z sytuacją epidemiczną inauguracja, podobnie jak w latach ubiegłych, miała wyjątkowy, odświętny charakter.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele społeczności akademickiej na czele z nowo wybranymi prorektorami: prof. Agnieszką Cudnoch-Jędrzejewską - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Pawłem Włodarskim - Prorektorem ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, prof. Markiem Kuchem - Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Piotrem Pruszczykiem - Prorektorem ds. Nauki i Transferu Technologii oraz prof. Wojciechem Lisikiem - Prorektorem ds. Klinicznych i Inwestycji.

Na uroczystość przybyli także: przedstawicielka Prezydenta RP, reprezentanci resortów Zdrowia oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Mazowiecki, wiceprezydent Warszawy, rektorzy warszawskich uczelni, byli rektorzy naszej Uczelni, przewodniczący Rady Uczelni, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i Instytutów Naukowych PAN, przedstawiciele instytucji związanych z naszą Uczelnią oraz medycyną i służbą zdrowia. Obecni byli także dyrektorzy szpitali i spółek WUM.

Po powitaniu gości minutą ciszy uczczono pracowników naszej Uczelni, którzy odeszli w minionym roku.

Następnie do zebranych zwrócił się prof. Zbigniew Gaciong - Rektor WUM. W swoim przemówieniu pogratulował wszystkim nowo przyjętym i wyraził radość, że wybrali właśnie Warszawski Uniwersytet Medyczny. Podkreślił, iż studenci są nie tylko częścią uczelnianej wspólnoty, ale mają realny wpływ na funkcjonowanie Uniwersytetu. Osobne miejsce poświęcił swoim planom, które dotyczą podstawowych obszarów działalności Uczelni, czyli kształcenia i działalności badawczo-naukowej. Opowiedział także o zamierzeniach dotyczących poprawy sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, zbliżającej się ewaluacji jednostek naukowych oraz modernizacji struktury administracyjnej. Osobne miejsce poświęcił federalizacji i współpracy międzynarodowej.

Przemówienie Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. Zbigniewa Gacionga

Zgromadzeni w Auli Centrum Dydaktycznego wysłuchali gratulacji od Prezydenta RP, które przekazała Doradczyni Prezydenta - Paulina Malinowska-Kowalczyk, listu wystosowanego przez Marszałka Senatu - prof. Tomasza Grodzkiego oraz wystąpienia Wojewody Mazowieckiego - Konstantego Radziwiłła i prof. Wojciecha Maksymowicza - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Okolicznościowe przemówienia wygłosili także Jakub Olszewski - Przewodniczący Samorządu Studentów oraz Bartosz Godek - Przewodniczący Samorządu Doktorantów.

Inauguracja stanowiła także okazję do wręczenia pracownikom Uczelni Medali Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnienia te w uznaniu za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznał Minister Edukacji Narodowej na wniosek Rektora. Medale otrzymały: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska i dr Renata Wolińska.

W imieniu studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów oraz nowo przyjętych uczestników studiów doktoranckich ślubowanie złożyły osoby, które w postępowania rekrutacyjnym na poszczególne kierunki uzyskały najlepsze wyniki.

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego do Uczelni wpłynęły liczne listy gratulacyjne:

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

List Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek

List Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Tomasza Grodzkiego

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg

List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

List Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanny Fabisiak

List Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy Katarzyny Łęgiewicz

List Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk Stanisława J. Czuczwara

List Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr. Marcina Smolika

List Przewodniczącej Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anny Dudzińskiej

List Prezes Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku Lucyny Wasilewskiej

List Dyrektora Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" dr. Marka Migdała

List Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka Tomasza Maciejewskiego

List Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcina Gruchały

List Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusława Machalińskiego

List Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Tomasza Szczepańskiego

List Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciecha Załuski

List Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisława Kordka

List Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotra Ponikowskiego

List Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka

List Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego

 

Treść wykładu Inauguracyjnego dr hab. Doroty Folgi-Januszewskiej została zamieszczona w uczelnianym czasopiśmie Medycyna Dydaktyka Wychowanie.

Uroczystość Inauguracji uświetnił Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Daniela Synowca. Chór, oprócz hymnów akademickich, wykonał piękny koncert złożony z klasycznych pieśni polskich. 

 

Fot. Dział Fotomedyczny WUM

 

 

Printer Friendly, PDF & Email