Dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej - nauczyciel akademicki