Student-stypendysta w obszarze badawczym: immunologia i immunoterapia nowotworów

Termin składania ofert
30.06.2020 23:59:59


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,  Zakład Medycyny Genomowej ogłasza konkurs na studenta-stypendystę w obszarze badawczym: immunologia i immunoterapia nowotworów.

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej”, kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Nowis

[oferta w pliku pdf - 468 kb]