Kierownik Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych