Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Chemii Organicznej