Kierownik  - nauczyciel akademicki w Klinice Dermatologii i Immunodermatologii