Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej

Termin składania ofert
29.05.2020 23:59:59
Wynik konkursu
dr hab. n. med. Leopold Wagner

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

nr ref. APK4/1220 - 62/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 108 kb]

 

Skład Komisji Konkursowej - 28 kb