Kierownik –  nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii