Kierownik –  Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w  Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci