Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka