Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu