Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Okulistyki, Wydział Lekarski