Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej