Kierownik - nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii