Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny