Koordynator Merytoryczny Projektu w Zakładzie Immunologii