Dyspozytor zmianowy w Centrum Sportowo–Rehabilitacyjnym