Konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu finansowanego przez NCN (projekt OPUS 16)

Termin składania ofert
29.12.2019 23:59:59
Wynik konkursu
Magdalena Pochoda

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, WF ogłasza konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez NCN (projekt OPUS 16)

Stypendium związane jest z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. " Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/…;

Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420). 

Zadania stypendystów obejmą m.in.:

1)    Syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej
2)    Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi
3)    Współpraca z osobami współrealizującymi projekt 
4)    Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji

[oferta w pliku pdf - 205 KB]