Post-doc w Zakładzie Immunologii WUM

Termin składania ofert
20.11.2019 23:59:59

Warszawski Uniwersytet Medyczny zatrudni osobę na stanowisku post-doc w ramach realizacji projektu  badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS pt.: „Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej.


Oferta pracy w pliku pdf - 413 KB