Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
UCK WUM jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr 2/98 z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, na podstawie Uchwały Nr 58/2018 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Zarządzenia Nr 49/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - akt o połączeniu.
UCK WUM jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073036.
UCK WUM wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000018598.
Podmiotem tworzącym UCK WUM jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, zwany dalej „WUM".

Podstawowym celem UCK WUM jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności dla potrzeb WUM, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
 

DYREKCJA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO WUM 
 

W ramach UCK WUM prowadzą działalność następujące Zakłady Lecznicze: 

Centralny Szpital Kliniczny
Przychodnia Specjalistyczna Banacha 

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel.: (22) 599 15 00, faks: (22) 599 15 02,
tel. centrali: (22) 599 10 00

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci

ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
Punkt informacyjny: (22) 317 91 64, (22) 317 91 65
Kancelaria: (22) 317 90 31, (22) 317 90 23, faks: (22) 317 90 27

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Przychodnia Specjalistyczna Lindleya

ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
tel.: (22) 502 14 35, faks: (22) 502 21 39
tel. centrali: (22) 502 20 00

 

Strona www UCK WUM

 


Konsolidacja trzech szpitali klinicznych w UCK WUM
 

Raport dot. konsolidacji szpitali klinicznych WUM i utworzenia UCK WUM – wstępne wyniki finansowe

Konsolidacja szpitali klinicznych WUM - wrzesień 2019

Efekty konsolidacji szpitali klinicznych – na podstawie danych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM za pierwsze półrocze 2019 r.

Odpowiedź na artykuł z Gazety Polskiej z dnia 06.02.2019 r.

Komunikat w sprawie konsolidacji trzech szpitali klinicznych WUM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM

Rada Ordynatorów SKDJ za konsolidacją i utworzeniem UCK WUM

Wystąpienie JM Rektora dotyczące procesu konsolidacji

Bezpieczne i rozsądne ratowanie trzech szpitali klinicznych WUM

Informacja dotycząca procesu konsolidacji szpitali klinicznych WUM

Informacja o zmianach w kierownictwie SPCSK

Komunikat w sprawie powołania nowego dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

Informacja dla pacjentów i pracowników Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

Oświadczenie Rektora prof. Mirosława Wielgosia w sprawie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 

Wywiad Rektora prof. Mirosława Wielgosia dla Rynku Zdrowia

Wywiad z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem dla miesięcznika „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”

Informacja o powstaniu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM