Informacja dotycząca procesu konsolidacji szpitali klinicznych WUM

Data dodania: 24.10.2018
Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami oraz wyrażanymi w przestrzeni publicznej wątpliwościami, informuję, że realizowany konsekwentnie proces konsolidacji szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus odbywa się pod nadzorem Komitetu Sterującego ds. Procesu Konsolidacji Bazy Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, powołanego Zarządzeniem Rektora nr 73/2018 z 16 lipca 2018 roku.

W jego skład wchodzą: Rektor WUM – prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji – prof. dr hab. Wojciech Braksator, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. dr hab. Krzysztof Filipiak, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Jakub Szulc, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, a obecnie Główny Inspektor Sanitarny - Jarosław Pinkas, prof. dr hab. Grzegorz Opolski – Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM (SPCSK), prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz - Kierownik Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM (SPCSK), prof. Piotr Radziszewski - Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej (SKDJ), prof. Michał Matysiak - Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej WUM (SPDSK), Stanisław Pitucha - Dyrektor Biura ds. Szpitali Klinicznych, Pełnomocnik Rektora ds. spółek WUM oraz Piotr Nowicki - Pełnomocnik Rektora ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych i organizacji onkologii klinicznej WUM.  

Po decyzji o zmianie osoby zarządzającej SPCSK, która została podjęta w celu sprawnego i skutecznego kontunuowania prac nad zmianami Programu Operacyjnego Konsolidacji i Restrukturyzacji, uwzględniającymi wniesione na etapie konsultacji uwagi i sugestie, proces konsolidacji prowadzony jest obecnie pod kierunkiem Dyrektorów trzech łączonych szpitali klinicznych: Pana Macieja Zabelskiego – p.o. Dyrektora SPCSK, Pana Roberta Tomasza Krawczyka - Dyrektora SPDSK oraz Pani Anny Łukasik - p.o. Dyrektora SKDJ.   

Pełnomocnik Rektora ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych i organizacji onkologii klinicznej WUM Pan Piotr Nowicki pełni rolę doradczą i opiniotwórczą dla Rektora oraz pozostałych osób i gremiów zaangażowanych w proces konsolidacji. 

Mirosław Wielgoś
Rektor

 

 

Printer Friendly, PDF & Email