Ogłoszenia o wynajmie/dzierżawie powierzchni/sprzedaży nieruchomości

Wynik I etapu konkursu ofert  na wynajem lokalu znajdującego się w Warszawie przy ul. Oczki 1a, z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego pod nazwą „Klub Medyka”

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że

w konkursie na wynajem lokalu znajdującego się w Warszawie
przy ul. Oczki 1a, z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego 
pod nazwą „Klub Medyka” wpłynęła 1 oferta, 
oferta spełnia wymogi formalne.

Oferent: spółka Mykola Zakharchuk i A. Saude Tetyana Taraskina 
zostaje zakwalifikowany do II etapu
 

II edycja konkursu ofert z negocjacjami na wynajem lokalu przy ul. Oczki 1a w Warszawie o łącznej powierzchni 770,11 m² z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego pod nazwą „Klub Medyk”

 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza II edycję konkursu ofert z negocjacjami na wynajem lokalu znajdującego się przy ul. Oczki 1a w Warszawie
o łącznej powierzchni 770,11 m² z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego pod nazwą „Klub Medyk”,
w którym prowadzona będzie działalność klubowa i artystyczna.
Cena wywoławcza 30 590,00 zł netto/miesiąc (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt)
Wadium 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy)
z dopiskiem „Oferta na najem Klub Medyk”, należy wpłacić do dnia 9 września 2021 r.
Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 14 września 2021 r. do godz. 14.00 w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9)
W celu obejrzenia powierzchni należy zgłosić się do Administratora budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie - w uzgodnionym terminie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2021 r.

Pliki do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia -plik pdf 145 kb
Regulamin konkursu ofert wraz z załącznikami - plik pdf 123 kb:
• Załącznik nr 1 – informacje ważne dla oferenta - plik pdf 73 kb
• Załącznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna  zdjęcie 1 plik jpg 235, zdjecie 2 - plik jpg 291 kb, zdjęcie 3 - plik jpg 367 kb, zdjęcie 4- plik jpg 294 kb, zdjęcie 5 - plik jpg 308 kb i plan lokalu 1,6 MB
Załącznik nr 3 - formularz oferty 113 kb
Załącznik nr 4 – wstępny projekt umowy 233 kb

Ogłoszenie o zamknięciu konkursu ofert  na najem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej, zlokalizowanej na zewnątrz budynku CSR WUM 


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w dniu 14 maja 2021 r. Komisja Konkursowa zamknęła konkurs na najem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej, zlokalizowanej na zewnątrz budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do konkursu przystąpił jeden oferent - firma TXT Marek Fliśnik.

Jej oferta spełnia wszystkie wymogi formalne postępowania konkursowego.