Ogłoszenia o wynajmie/dzierżawie powierzchni/sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie o zamknięciu konkursu ofert  na najem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej, zlokalizowanej na zewnątrz budynku CSR WUM 


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w dniu 14 maja 2021 r. Komisja Konkursowa zamknęła konkurs na najem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej, zlokalizowanej na zewnątrz budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do konkursu przystąpił jeden oferent - firma TXT Marek Fliśnik.

Jej oferta spełnia wszystkie wymogi formalne postępowania konkursowego.

Ogłoszenie o zamknięciu konkursu ofert  na wynajem powierzchni laboratoryjno - biurowej (43m2) znajdującej się w budynku Bloku F położonym przy ul. J. Nielubowicza 5 w Warszawie 


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w dniu 14 maja 2021 r. Komisja Konkursowa zamknęła konkurs na wynajem powierzchni laboratoryjno - biurowej (43m2)
znajdującej się w budynku Bloku F położonym przy ul. J. Nielubowicza 5 w Warszawie.

Do konkursu przystąpił jeden oferent - spółka Explorna Therapeutics Sp. z o. o..

Jej oferta spełnia wszystkie wymogi formalne postępowania konkursowego.
 

Wynik konkursu ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni 373,95 m2, zlokalizowanej na elewacji budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

Wynik konkursu ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni 373,95 m2,  zlokalizowanej na elewacji budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, wraz z niezbędnym do korzystania ze ścianki terenem przyległym o powierzchni 95 m2

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w konkursie na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej na elewacji budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 

nie wpłynęła żadna oferta
 

 

Printer Friendly, PDF & Email