Archiwum

Konkurs ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni 373,95 m2 na elewacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
 

ogłasza konkurs ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni 373,95 m2,  zlokalizowanej na elewacji budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, wraz z niezbędnym do korzystania ze ścianki terenem przyległym o powierzchni 95 m2.

Cena wywoławcza 1 200,00 zł netto/miesiąc (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100)

Wadium 1 476,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć 00/100).

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 10 maja 2021 r. do godz. 1400   
w Kancelarii Uczelni przy ul. Żwirki i Wigury 61;

 

 

Konkurs na na wynajem powierzchni laboratoryjno - biurowej (43m2) znajdującej się w przy ul. J. Nielubowicza 5


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni laboratoryjno - biurowej (43m2) znajdującej się w budynku Bloku F położonym przy ul. J. Nielubowicza 5 w Warszawie na okres 12 miesięcy.

Cena wywoławcza 120,00 zł netto za m2/miesiąc (słownie: sto dwadzieścia) 

Wadium 6 346,80 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć) 
 

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 10 maja 2021 r. do godz. 14:00   

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf - 253 kb

•    Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna - plik word 41 kb
•    Załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki konkursu - plik pdf 331 kb
•    Załącznik nr 3 - Regulamin konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych - plik pdf 2,6 MB
•    Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy na wynajem lokalu - plik pdf 283 kb
•    Załącznik nr 5 - Wzór umowy najmu - plik pdf 416 kb
 

Konkurs ofert na najem  lokalu – kiosku o powierzchni 14,62 m2 w budynku Rektoratu


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na najem lokalu – kiosku o powierzchni 14,62 m2 w budynku Rektoratu w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 61 

Cena wywoławcza 1 000,00 zł netto/miesiąc (słownie: jeden tysiąc 0/100) 
Wadium 1 230,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści 00/100) 
z dopiskiem „Oferta na wynajem kiosku Rektorat”, należy wpłacić do dnia 1 października 2020 r. na rachunek bankowy prowadzony przez:
                 Bank Millennium 51 1160 2202 0000 0003 0813 1638

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 6 października 2020 r. do godz. 14:00    
w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) 

•    Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna 

zdjęcie 1 - plik jpg 347 kb

zdjęcie 2 - plik jpg 403 kb

zdjęcie 3 - plik jpg 415 kb

zdjęcie 4 - plik jpg 397 kb

•    Załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki konkursu  - plik pdf 225 kb
•    Załącznik nr 3 - Regulamin konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych - plik pdf 2,5 mb
•    Załącznik nr 4 -  Formularz ofertowy na wynajem lokalu - plik pdf 228 kb
•    Załącznik nr 5 - Wzór umowy najmu - plik pdf 338 kb

•    Załącznik nr 3  do Umowy 127 kb
•   Załącznik do umowy - rzut lokalu 26, 5 kb

II edycja konkursu na wynajem Klubu Medyk

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
 

ogłasza II edycję konkursu ofert na wynajem lokalu znajdującego się przy ul. Oczki 1a w Warszawie o łącznej powierzchni 783,62 m²
z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego pod nazwą „Klub Medyk”,
w którym prowadzona będzie działalność klubowa i artystyczna. 

Cena wywoławcza 23 349,00 zł netto/miesiąc (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) 
Wadium 30 323,38 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia trzy 38/100) 
z dopiskiem „Oferta na wynajem Klubu Medyka”, należy wpłacić do dnia 21 września 2020 r. na rachunek bankowy prowadzony przez:
                 Bank Millennium 51 1160 2202 0000 0003 0813 1638

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie 24 września 2020 r.    
do godziny 14:00 w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) 

Ogłoszenie- plik pdf 255 kb

 Załącznik nr 1 – Plan + Dokumentacja fotograficzna - plik pdf 1,6 mb
 
 Załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki konkursu- plik pdf 366 kb
   
Załącznik nr 3 - Regulamin konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych plik pdf 2,5 mb

Załącznik nr 4 -  Formularz ofertowy na wynajem lokalu - plik word 21 kb

Załącznik nr 5 - Wzór umowy najmu - plik word 128 kb
 

Zdjęcia 

1 plik jpg - 342 kb

2 plik jpg - 382 kb

3 plik jpg - 427 kb

4 plik jpg -  364 kb

5 plik jpg - 393 kb

6 plik jpg - 422 kb

7 plik jpg - 434 kb

8 plik pdf  - 383 kb

Konkurs ofert na wynajem Klubu Medyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu znajdującego się przy ul. Oczki 1a w Warszawie o łącznej powierzchni 783,62 m² z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego pod nazwą „Klub Medyk”, w którym prowadzona będzie działalność klubowa i artystyczna.

Cena wywoławcza 31 132,00 zł netto/miesiąc (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści dwa)
Wadium 40 431,17 zł (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści jeden 17/100) z dopiskiem „Oferta na wynajem Klubu Medyka”, należy wpłacić do dnia 25 sierpnia 2020 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie 28 sierpnia 2020 r. w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9).

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia_plik word_42 Kb
Załącznik nr 1_plan Klubu Medyk_1,7 Mb
Załącznik nr 2_szczegółowe warunku konkursu_94 Kb
Załącznik nr 3_Regulamin konkursu_2,69 Mb
Załącznik nr 4_Formularz ofertowy_22 Kb
Załącznik nr 5_Wzór umowy najmu_128 Kb

 

 

 

"Klub Medyk"

 

"Klub Medyk"

 

 

"Klub Medyk"

 

 

 

 

Printer Friendly, PDF & Email