Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości

Ogłoszenie o II publicznym przetargu na sprzedaż: Zestawu urządzeń do sterylizacji gazowej

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż: Zestawu urządzeń do sterylizacji gazowej
                
Przedmiotem przetargu jest używany zestaw urządzeń do sterylizacji gazowej, w składzie:
a. sterylizator gazowy typ 5XLDPB producent 3M, numer fabryczny: 820287, numer inwentarzowy: CLZD/128584/801, rok zakupu: 2014;
b. abator EO typ 50 SCFM, numer fabryczny: 170139, numer inwentarzowy: CLZD/128586/801, rok zakupu: 2014;
c. system detekcji tlenku etylenu MSMR-16, numer fabryczny: 12093013, numer inwentarzowy: CLZD/128587/801, rok zakupu: 2014.

Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 74 400,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych brutto).

Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni tj.: 10.00-14.00,  do dnia 27.09.2021 r.,  w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 ( parter)

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf 329 kb

Ogłoszenie o II publicznym przetargu na sprzedaż Aparatu do Hipertermii Celsius 42

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza II Publiczny Przetarg na Sprzedaż Aparatu do Hipertermii Celsius 42.

Przedmiotem przetargu jest używany aparat do hipertermii Celsius 42, model: Celsius TCS, numer fabryczny: 0710029, numer inwentarzowy: 2WA/108416/802, rok zakupu: 2009.

Wysokość wadium stanowi 10% ceny wywoławczej składnika, czyli 4 480,00 (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Wystawiony do sprzedaży składnik majątku można oglądać nie później niż do dnia 09.08.2021, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-14.00, przy ul. Kondratowicza 8, po uprzednim kontakcie w sprawie ustalenia terminu. Wymagany kontakt telefoniczny lub przez e-mail z panem Robertem Paprockim pod numerem 22 572 06 55, 
e-mail: robert.paprocki1@wum.edu.pl

Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni tj.: 10,00-14,00, do dnia 09.08.2021 roku, w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 (parter)

Pełna treść ogłoszenia_plik pdf_242 Kb

WYNIK: wygrała oferta firmy HT Systems Sp. z o.o.
 

Ogłoszenie o publicznym przetargu na sprzedaż: Zestawu urządzeń do sterylizacji gazowej

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza Publiczny Przetarg na Sprzedaż: Zestawu urządzeń do sterylizacji gazowej
                
Przedmiotem przetargu jest używany zestaw urządzeń do sterylizacji gazowej, w składzie:
a. sterylizator gazowy typ 5XLDPB producent 3M, numer fabryczny: 820287, numer inwentarzowy: CLZD/128584/801, rok zakupu: 2014;
b. abator EO typ 50 SCFM, numer fabryczny: 170139, numer inwentarzowy: CLZD/128586/801, rok zakupu: 2014;
c. system detekcji tlenku etylenu MSMR-16, numer fabryczny: 12093013, numer inwentarzowy: CLZD/128587/801, rok zakupu: 2014.

Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 93 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych brutto).

Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni tj.: 10.00-14.00,  do dnia 16.08.2021r.,  w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 ( parter)

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf 322 kb

Nie wpłynęła żadna oferta na zakup.

Publiczny Przetarg na Sprzedaż Aparatu do Hipertermii Celsius 42

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza Publiczny Przetarg na Sprzedaż Aparatu do Hipertermii Celsius 42

Przedmiotem przetargu jest używany aparat do hipertermii Celsius 42, model: Celsius TCS, numer fabryczny: 0710029, numer inwentarzowy: 2WA/108416/802, rok zakupu: 2009.

Wysokość wadium stanowi 10% ceny wywoławczej składnika, czyli 6 400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 0/100 groszy)

Wystawiony do sprzedaży składnik majątku można oglądać nie później niż do dnia 05.07.2021, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-14.00, przy ul. Kondratowicza 8, po uprzednim kontakcie w sprawie ustalenia terminu.  Wymagany kontakt telefoniczny lub przez e-mail z panem Robertem Paprockim pod numerem 22 572 06 55, 
e-mail: robert.paprocki1@wum.edu.pl

Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni tj.: 10.00-14.00,  do dnia 05.07.2021r., w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 ( parter).

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf 459 kb

Brak złożonych ofert