Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości

I publiczny przetarg na sprzedaż drona DJI Phantome III Professional

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza I publiczny przetarg na sprzedaż drona DJI Phantome III Professional.

Przedmiotem przetargu jest używany dron DJI Phantome III Professional, numer inwentarzowy AIPR/135495/622, numer seryjny: P77DCE20015957, rok zakupu: 2015.

Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 1 095,69 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy brutto).

Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni, do dnia 11.04.2022r., w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 ( parter).

 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż drona DJI Phantome III Professional

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż: Pompy próżniowej Turbo Drag OVC Pump Kit

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż: Pompy próżniowej Turbo Drag OVC Pump Kit
                
Przedmiotem przetargu jest pompa próżniowa Turbo Drag OVC Pump kit do kriostatu wraz z wyposażeniem, rok zakupu: 2008, numer inwentarzowy: 800-104576, numer fabryczny: PM 503527

Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 1 655,56 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy brutto).

Oferty należy składać w godzinach pracy uczelni do 28.03.2022 r. w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 ( parter)

 

Pełna treść ogłoszenia_plik pdf 459 kb

Formularz ofertowy_plik pdf_62 Kb

Ogłoszenie o III publicznym przetargu na sprzedaż: Zestawu urządzeń do sterylizacji gazowej

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż: Zestawu urządzeń do sterylizacji gazowej
                
Przedmiotem przetargu jest używany zestaw urządzeń do sterylizacji gazowej, w składzie:

a. sterylizator gazowy typ 5XLDPB producent 3M, numer fabryczny: 820287, numer inwentarzowy: CLZD/128584/801, rok zakupu: 2014;
b. abator EO typ 50 SCFM, numer fabryczny: 170139, numer inwentarzowy: CLZD/128586/801, rok zakupu: 2014;
c. system detekcji tlenku etylenu MSMR-16, numer fabryczny: 12093013, numer inwentarzowy: CLZD/128587/801, rok zakupu: 2014.
 

Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 49 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych brutto).

Oferty należy składać w godzinach pracy uczelni do 28.03.2022 r. w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 ( parter)

Pełna treść ogłoszenia_plik pdf 446 kb

Formularz ofertowy_plik pdf_106 Kb

 

Ogłoszenie o II publicznym przetargu na sprzedaż Aparatu do Hipertermii Celsius 42

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza II Publiczny Przetarg na Sprzedaż Aparatu do Hipertermii Celsius 42.

Przedmiotem przetargu jest używany aparat do hipertermii Celsius 42, model: Celsius TCS, numer fabryczny: 0710029, numer inwentarzowy: 2WA/108416/802, rok zakupu: 2009.

Wysokość wadium stanowi 10% ceny wywoławczej składnika, czyli 4 480,00 (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Wystawiony do sprzedaży składnik majątku można oglądać nie później niż do dnia 09.08.2021, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-14.00, przy ul. Kondratowicza 8, po uprzednim kontakcie w sprawie ustalenia terminu. Wymagany kontakt telefoniczny lub przez e-mail z panem Robertem Paprockim pod numerem 22 572 06 55, 
e-mail: robert.paprocki1@wum.edu.pl

Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni tj.: 10,00-14,00, do dnia 09.08.2021 roku, w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 (parter)

Pełna treść ogłoszenia_plik pdf_242 Kb

WYNIK: wygrała oferta firmy HT Systems Sp. z o.o.
 

Ogłoszenie o publicznym przetargu na sprzedaż: Zestawu urządzeń do sterylizacji gazowej

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza Publiczny Przetarg na Sprzedaż: Zestawu urządzeń do sterylizacji gazowej
                
Przedmiotem przetargu jest używany zestaw urządzeń do sterylizacji gazowej, w składzie:
a. sterylizator gazowy typ 5XLDPB producent 3M, numer fabryczny: 820287, numer inwentarzowy: CLZD/128584/801, rok zakupu: 2014;
b. abator EO typ 50 SCFM, numer fabryczny: 170139, numer inwentarzowy: CLZD/128586/801, rok zakupu: 2014;
c. system detekcji tlenku etylenu MSMR-16, numer fabryczny: 12093013, numer inwentarzowy: CLZD/128587/801, rok zakupu: 2014.

Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 93 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych brutto).

Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni tj.: 10.00-14.00,  do dnia 16.08.2021r.,  w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 ( parter)

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf 322 kb

Nie wpłynęła żadna oferta na zakup.