III Publiczny przetarg na sprzedaż Cytometru przepływowego Becton Dickson & Company model BD Accuri C6, Ns: 5035

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza III Publiczny przetarg na sprzedaż
 Cytometru przepływowego Becton Dickson & Company model BD Accuri C6, Ns: 5035.

Cena wywoławcza wynosi 22 510,84 zł brutto.

Wysokość wadium stanowi 10% ceny wywoławczej składnika, czyli 2 251,00,00 zł.
Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni tj.: 8.00 – 16.00, do dnia 24.01.2019, w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 (parter).Oferta w pliku pdf - 1,6 MB

II publiczny przetarg na sprzedaż Cytometru przepływowego Becton Dickson & Company model BD Accuri C6, Ns: 5035

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza II Publiczny przetarg na sprzedaż
 Cytometru przepływowego Becton Dickson & Company model BD Accuri C6, Ns: 5035.
Cena wywoławcza wynosi 32 158,35 zł brutto.
Wysokość wadium stanowi 10% ceny wywoławczej składnika, czyli 3 216,00 zł. 

Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni tj.: 8.00 – 16.00, do dnia 06.12.2018, w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 (parter)

Ogłoszenie w pliku pdf - 116 KB

I Publiczny przetarg na sprzedaż Cytometru przepływowego Becton Dickson & Company model BD Accuri C6, Ns: 5035

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza I Publiczny przetarg na sprzedaż
 Cytometru przepływowego Becton Dickson & Company model BD Accuri C6, Ns: 5035.

Cena wywoławcza wynosi 45 940,50 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy brutto)

Wysokość wadium stanowi 10% ceny wywoławczej składnika, czyli 4 594,05 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote)

Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni tj.: 8.00 – 16.00, do dnia 06.11.2018, w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 (parter)

Ogłoszenie w pliku pdf - 1, 27 MB

Załacznik nr 1 - 184 KB