Ogłoszenia dla studentów

Rekrutacja do Collegium Invisibisible

Collegium Invisibile rozpoczęło rekrutację 2020/2021. W naborze mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II – III roku studiów pierwszego stopnia, I – II roku drugiego stopnia, II – VI roku studiów jednolitych lub są absolwentami studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji.

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości 3000 – 5000 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 28 lutego 2021 r. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu. Wszelkie informacje są dostępne także na naszej stronie internetowej: https://www.ci.edu.pl/harmonogram-rekrutacji

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisible zrzesza wyróżniających się studentów oraz towarzyszących im wybitnych naukowców. Proponowane przez Stowarzyszenie programy, oparte na pomyśle Piramidy Wiedzy, mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kształtowaniu swojej działalności naukowej.
 

Szczepienia dla studentów

Szanowni  Studenci,

w związku z rozpoczęciem od 11 stycznia br. szczepień studentów uprzejmie informujemy, że każdy student, który zgłosił chęć przystąpienia do szczepienia zostanie powiadomiony przez dziekanat o terminie i miejscu szczepienia zgodnie z utworzonym harmonogramem szczepień.

Każdy student powinien zgłosić się do wyznaczonego punktu szczepień z:

1.    Dokumentem tożsamości 

2.    wypełnionym „Kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”
„Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” - (wersja word - 43 KB) 
„Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” - (wersja PDF - 201 KB) 

3.    wypełnionym „Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” 
„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” - (wersja word - 65 KB) 
„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” - (wersja PDF - 208 KB) 

 W przypadku osób, które przystąpiły już do szczepienia w innym miejscu, uprzejmie prosimy o informację zwrotną  do właściwego dziekanatu.

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Trwa nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do Konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2021 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach Konkursu nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 8 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci i wyróżnieni w Konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać od 1 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie https://tu.kielce.pl/xi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

 Rozpoczęła się rekrutacja do I edycji projektu Punkty Wspólne!

Punkty Wspólne to projekt współtworzony przez studentów i studentki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz organizacje pozarządowe.

I edycja projektu będzie poświęcona problemowi społecznemu, który dotyka naszej społeczności na co dzień - dyskryminacji przestrzennej. Organizatorzy planują stworzenie grupy projektowej, wybranej w drodze rekrutacji, składającej się ze studentów i studentek Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Uczestniczki i uczestnicy projektu będą pracować pod okiem mentorów i mentorek z różnych dziedzin nauki jak architektura, prawo czy fizjoterapia. Dzięki temu będą mogli spojrzeć na konkretne problemy z wielu perspektyw i odkryć punkty wspólne różnych dziedzin nauki. Na koniec edycji uczestniczki i uczestnicy zorganizują debatę finałową otwartą dla całej społeczności UW i WUM.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie wydarzenia. Rekrutacja składa się z II etapów (formularza zgłoszeniowego i rozmowy rekrutacyjnej z wybranymi osobami). W projekcie mogą wziąć udział studenci wszystkich kieruków WUM. I etap rekrutacji trwa do 28 grudnia 2020 r. 


 

Rekrutacja studentów V i VI roku do pracy w szpitalach tymczasowych

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki  zaprasza do pracy w szpitalach tymczasowych w województwie mazowieckim (w Warszawie, Płocku, Radomiu i Siedlcach). W szpitalach będą leczeni pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Urząd uruchomił stronę internetową szpitaltymczasowy.waw.pl, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy. Na stronie znajdują się także informacje na temat zasad kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz dane kontaktowe.

Nabór do projektu „Szkoła Orłów”

Zapraszamy studentów pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy są laureatami/finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, do zgłaszania swojego uczestnictwa w projekcie „Szkoła Orłów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zapraszamy studentów pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy są laureatami/finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym do przystąpienia do projektu  „Szkoła Orłów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Głównym celem tego projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów poprzez utworzenie indywidualnej ścieżki dydaktycznej dla 15 wybitnie uzdolnionych młodych osób. Wsparcie będzie polegało na działaniach tutoringowych, stypendiach oraz finansowaniu pomocy naukowych. Uczestnik projektu będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1370,00 zł miesięcznie.    

W pierwszym roku studiów uczestnik bierze udział w zajęciach z Tutorem, w drugim roku wymagane jest rozpoczęcie przez stypendystę, pod opieką Tutora, projektu badawczo-dydaktycznego, a w trzecim przygotowanie publikacji mającej walor naukowy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym Regulaminie 

Osoby zainteresowane prosimy  o przesłanie poniższych dokumentów do 20 listopada 2020 r., w wersji elektronicznej na adres: projektydydaktyczne@wum.edu.pl

1)    Formularz zgłoszeniowy; 
2)    Oświadczenie uczestnika projektu;
3)    Zaświadczenie lub dyplom potwierdzający udział i zajęcia miejsca/uzyskanie medalu w olimpiadach przedmiotowych lub międzynarodowych.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Barbarą Jędras z Biura Projektów Dydaktycznych: 
tel. 22 572 07 18
e-mail: barbara.jedras@wum.edu.pl 

Printer Friendly, PDF & Email