Ogłoszenia dla studentów

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza studentów WUM do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.

W konkursie brać udział mogą prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020. 

Prace nadsyłać należy do 31 lipca 2020 w formie elektronicznej (plik pdf) na adres mailowy: j.kalisiak@ptsr.org.pl; oraz w wersji papierowej do siedziby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa.

Regulamin konkursu_plik pdf

Praca powinna zostać zgłoszona przez jej autora na specjalnym druku zgłoszeniowy (plik rtf dostępny tutaj).

Prace oceniane będą przez jury konkursowe. Wśród przysłanych prac, nagrodzona zostanie jedna, najlepsza praca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu.

Więcej szczegółów na stronie https://ptsr.org.pl/oglaszamy_v_edycje_konkursu_na_najlepsza_prace_dypl…

Otwarcie auli oraz czytelni i wypożyczalni dla studentów WUM

Drodzy Studenci!

Od najbliższego poniedziałku tj. od 11 maja, Uczelnia udostępnia na Wasz użytek połączone aule A i B w Centrum Dydaktycznym WUM, w których możecie się uczyć i przygotowywać do zaliczeń. Czytelnia i wypożyczalnia w Bibliotece Głównej WUM zostaną otwarte 15 maja.  

W obu przypadkach korzystanie z pomieszczeń będzie możliwe przy zachowaniu obowiązujących zasad wynikających z przepisów dot. SARS-CoV-2. Oznacza to, że w tym samym czasie w Auli będzie mogło przebywać maksymalnie 57 studentów. W czytelni i wypożyczalni w tym samym czasie będzie mogło przebywać do 40 osób. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających w wymienionych miejscach i związaną z tym konieczność odkażania powierzchni prosimy o korzystanie wyłącznie z przydzielonych miejsc i nie przemieszczanie się po budynkach WUM.

W budynkach Centrum Dydaktycznego i Centrum Biblioteczno-Informacyjnego zostaną wywieszone specjalnie przygotowane instrukcje dot. postępowania dla osób, które będą chciały skorzystać z tej formy nauki.

Rusza nowy Program Kształcenia WUM-MD-PhD

Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej zaprasza do udziału w Programie Kształcenia WUM-MD-PhD, skierowanego do polskich studentów kierunku lekarskiego, którzy w 2020 r. ukończą 4-ty rok studiów.

Program WUM-MD-PhD jest szybką ścieżką do doktoratu już rok po studiach. Zakłada on kształcenie trwające łącznie 7 lat, w schemacie 4 + 3 lata. Pierwsze 4 lata kształcenia odbywają̨ się̨ zgodne z programem kształcenia dla kierunku lekarskiego, a po nich odbywa się̨ rekrutacja do 3-letniego Programu WUM- MD-PhD. W czasie 3 lat odbywa się̨ jednoczesna realizacja programu kształcenia dla kierunku lekarskiego oraz realizacja programu kształcenia w ramach Programu WUM-MD-PhD.

Więcej na stronie: https://cdem.wum.edu.pl/en/aktualnosci/nowy-program-ksztalcenia-wum-md-…

Autor grafiki: Biuro Projektów Dydaktycznych

Wystawa „Mali-Wielcy Bohaterowie”

Co roku z okazji Dnia Świadomości o Wrodzonej Przepuklinie Przeponowej, który przypada na 19 kwietnia, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz Ich Rodzin „Zuzik” organizuje wystawę zdjęć dzieci, które urodziły się z tą wadą.

Do tej pory miejscem wystawy były szpitale, które pomagają chorym dzieciom: Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM oraz Instytut-Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W tym roku, ze względu na wprowadzony stan epidemii, wystawa została zorganizowana na stronie internetowej oraz Facebooku Stowarzyszenia „Zuzik”.

http://wpp-stowarzyszenie.pl/promocja/promo_naglowek/wystawa-mali-wielc…
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.zuzik/?epa=SEARCH_BOX

W imieniu organizatorów zapraszamy do odwiedzenia wystawy!

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej ankiecie pn. "Związek między percepcją ryzyka, dostępem do socjalnych i środowiskowych zasobów oraz znajdowania korzyści w trakcie pandemii COVID-19"

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym organizowanym przez zespół naukowców z kilku uniwersytetów w Europie (w tym również z WUM) oraz Australii i USA, koordynowanym przez King's College London. Państwa odpowiedzi pozwolą lepiej zrozumieć jak pandemia COVID-19 wpływa na myśli i uczucia ludzi na całym świecie. Ankieta jest anonimowa, przeznaczona dla osób pełnoletnich, a jej wypełnienie zajmie ok. 20 minut.  
Link do ankiety w polskiej wersji językowej: https://kcldental.qualtrics.com/jfe/form/SV_5vFlSEgK9SMLEtT