Ogłoszenia dla studentów

Dni Świadomości Zdrowia Psychicznego 2021/Mental Health Awarness Days 2021)

W dniach 19-25 kwietnia odbędą się na WUM Dni Świadomości Zdrowia Psychicznego 2021 (ang. Mental Health Awarness Days 2021) organizowane przez anglojęzyczne Psychologiczne Studenckie Koło Naukowe PSYCHE, Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej WUM oraz Uniwersytecką Poradnię Psychologiczną WUM – Punkt Konsultacyjny WUM pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dra hab. Zbigniewa Gacionga. Jest to druga edycja Dni Świadomości Zdrowia Psychicznego na WUM, pierwsza miała miejsce w marcu 2020r.

Głównym celem Dni jest zwiększenie wśród studentów i pracowników WUM świadomości w zakresie dobrostanu psychicznego, uwrażliwienie na problemy psychologiczne oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób doświadczających trudności natury psychologicznej. 

W trakcie Dni Świadomości Zdrowia Psychicznego 2021 odbędą się między innymi kierowane do studentów warsztaty psychoedukacyjne i promujące zdrowie psychiczne, spotkania integracyjne oraz godziny otwarte Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej, umożliwiające studentom e-wizytę w poradni bez wcześniejszego umówienia. 

Na inaugurację Dni Świadomości Zdrowia Psychicznego 2021 zapraszamy 19 kwietnia o godz. 14.00 na Microsoft Teams (zespół Mental Health Awareness Days 2021, kod: rf3iq3c, link do zespołu: http://bit.ly/MHAD2021).

Językiem przewodnim Dni jest angielski, stąd nazwy poszczególnych wydarzeń podane są w języku angielskim.   

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Fb wydarzenia: MUW Mental Health Awareness Days 2021 (www.facebook.com/MUWMentalHealthAwarenessDays).

 

    

Konkurs na pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza studentów do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego. 

W konkursie brać udział mogą prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich: 2018/2019 oraz 2019/2020 oraz 2020/2021. 

Prace nadsyłać należy do 31 lipca 2021 r. w formie elektronicznej (plik pdf) na adres mailowy:  m.szantroch@ptsr.org.pl lub w wersji papierowej do siedziby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa. 

Praca powinna zostać zgłoszona  przez jej autora na specjalnym druku zgłoszeniowym.

Regulamin konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu.

Więcej szczegółów na stronie https://www.ptsr.org.pl/

AMSA Medical University of Warsaw Chapter zaprasza na webinar dotyczący możliwości odbycia praktyk w USA


AMSA Medical University of Warsaw Chapter i AMO podjęli współpracę, aby zaoferować studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego możliwość odbycia praktyk w Stanach Zjednoczonych zarówno osobiście, jak i w formie wirtualnej. 

Zapraszamy na webinar, który odbędzie się 16 kwietnia o 20:00 naszego czasu (1:00 PM CST) na platformie zoom.

Zarejestrujcie się na wydarzenie już teraz: https://landing.amopportunities.org/amsa-medical-university-warsaw
Po rejestracji otrzymacie maila potwierdzającego dołączenie do webinaru.

Podczas spotkania Partnerships Director ze Stanów Zjednoczonych omówi jakie są możliwości zdobycia doświadczenia klinicznego oraz drogę
do rozpoczęcia rezydentury w Stanach. AMO współpracuje z ponad 250 ośrodkami szkoleniowymi zajmującymi się rotacjami (praktykami).
Wśród nich są również najlepsze szpitale w USA, w których można odbyć zarówno osobiste, jak i wirtualne praktyki. To nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia i niesamowitych wspomnień, ale także szansa na otrzymanie listu rekomendacyjnego (Letter of Recommendation),
który jest dużym atutem dla tych, którzy maja w planach rezydenturę w Stanach Zjednoczonych. 

Zachęcamy do utworzenia darmowego konta na stronie AMO:
https://app.amopportunities.org/signup?invite=75aef80801a843ebb52190656….

 

Zaproszenia do udziału w Konferencji „Fizyka Medyczna – Farmacja Fizyczna”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do udziału w czwartej edycji konferencji "Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna", która odbędzie się online  28.05.2021. Organizatorami konferencji są Koło Naukowe Doktorantów Fizyki Medycznej Dawka LETalna (Uniwersytet Warszawski) i Studenckie Koło Naukowe Free Radicals Wydział Farmaceutyczny (Warszawski Uniwersytet Medyczny). 

Konferencja skierowana jest do studentów studiów wszystkich stopni interesujących się zagadnieniami z zakresu farmacji fizycznej i fizyki medycznej oraz tematami pokrewnymi. Udział w konferencji jest bezpłatny, a dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody. 
Szczegółowe informacje dot. konferencji znajdują się pod adresem: http://www.wmpm.fuw.edu.pl

Rejestracja elektroniczna trwa do 30 kwietnia 2021 roku. 

 

VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego


W imieniu organizatorów zapraszamy do przesyłania prac do VII edycji konkursu na najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 15 maja 2021 r. Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2020 r. Spośród nich Kapituła Konkursu wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2021 r. Autor jednej z prac, uznanej przez kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystej gali.

Szczegóły na stronie: https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/ntk-vii-edycja-2021

Printer Friendly, PDF & Email