COVID-19

""
PL

 

Najważniejsze dokumenty dotyczące organizacji roku akademickiego i pracy w trakcie pandemii koronawirusa
oraz zalecenia obejmujące m.in. zakwaterowanie w Domach Studenta, korzystanie z Biblioteki Uczelnianej,
zachowanie bezpieczeństwa w budynkach WUM.