Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

WUM laureatem konkursu PRODOK 2017

19 listopada, podczas Gali X edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię – PRODOK 2017, nasza Uczelnia otrzymała III nagrodę (ex aequo z Politechniką Warszawską). 

Uroczystość wręczenia odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. WUM reprezentowali: prof. Katarzyna Życińska - Przewodnicząca Uczelnianego Kolegium Studiów Doktoranckich, Sandra Górska - Przewodnicząca Samorządtu Doktorantów WUM, Łukasz Samoliński - Wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów WUM oraz Joanna Stróżek - rzecznik Samorządu Doktorantów WUM.

Celem Konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Kapituła konkursu PRODOK w ocenie brała pod uwagę m.in. następujące kryteria: rekrutacja na studia doktoranckie, organizacja studiów doktoranckich, obciążenia dydaktyczne, stypendia doktoranckie, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach, warunki funkcjonowania samorządu doktorantów.

Organizatorem konkursu jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Wyniki konkursu: http://krd.edu.pl/wyniki-konkursu-prodok-i-propan-2017/

Źródło: Krajowa Reprezentacja Doktorantów
IMG_0779.JPG
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube