Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta delegacji uczelni chińskiej Jinan University

4 kwietnia 2017 roku w siedzibie naszej Uczelni odbyło się spotkanie delegacji uczelni chińskiej - Jinan University i przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  W trakcie spotkania omówiono szczegóły przyszłej współpracy i wymiany akademickiej. Planowana kooperacja obu szkół wyższych obejmowałaby wymianę wykładowców, naukowców, studentów, doktorantów, współpracę naukową, organizację warsztatów oraz wymianę materiałów naukowych, publikacji i informacji.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie naszego Uniwersytetu, uczestniczyli przedstawiciele Jinan University: prof. HU Jun - Rektor,  prof. PU Ruoqian – Dyrektor Biura Wymiany Międzynarodowej i Współpracy, prof. Zhang Zhenjiang – Dziekan ds. Studiów Międzynarodowych; prof. XU Anding – Prodziekan ds. Pierwszego Szpitala Klinicznego; ze strony naszej Uczelni: Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM - prof. Krzysztof J. Filipiak, Władze Dziekańskie: prof. Lidia Rudnicka, prof. Kazimierz Szopiński, prof. Joanna Kolmas oraz kierownicy i przedstawiciele Katedr i Klinik: prof. Sergiusz Jóźwiak, dr hab. Ernest Kuchar, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska i p.o. Kierownika Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim – mgr Magdalena Kawałczewska.

Podczas dyskusji omówiono możliwe płaszczyzny wzajemnej współpracy i udział we wspólnych projektach. Planowane jest podpisanie umowy bilateralnej.

Planowana współpraca przyczyni się do wzrostu mobilności naszych studentów i badaczy oraz do rozwoju badań naukowych prowadzonych w obydwu Uczelniach.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny

01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
09.jpg
11.jpg
12.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback