Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ w projekcie badawczym ”RANCARE - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem”

W dniach 22-23 lutego br. w Limassol na Cyprze odbyło się spotkanie inaugurujące projekt badawczy „RANCARE Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem” współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach  Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych - Akcja COST CA15208 - Cooperation in Science and Technology w Programie Ramowym Horyzont 2020.

W Projekcie RANCARE udział bierze 84 osób z 27 krajów świata.

Przedstawicielkami Polski są: dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib reprezentująca Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu naszej Uczelni oraz dr hab. n. o zdr Izabella Uchmanowicz z Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego WNoZ Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Głównym celem Projektu jest podjęcie dyskusji na temat wpływu niewystarczającej liczby pielęgniarek na praktykę tego zawodu,  jak również konsekwencje wspomnianego niedoboru czyli poziomu opieki i bezpieczeństwa pacjenta. Osobną kwestię stanowi rozwój zawodowy pielęgniarek w warunkach niedoborów kadrowych.

Dr hab. Joanna Gotlib będzie brała udział w pracach dwóch z czterech Grup Roboczych Projektu: Grupie Roboczej Educational issues and Training (WG4) oraz Grupie Horyzontalnej Training Schools Committee.

Podczas spotkania inauguracyjnego na Cyprze odbyła się pierwsza konferencja naukowa zatytułowanaThe challenges of nursing care rationing”. W jej trakcie przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z racjonowaniem opieki pielęgniarskiej w różnych systemach opieki zdrowotnej na świecie: omówiono najczęściej występujące problemy oraz dobre praktyki. Przedstawiono również szczegółowo plan i założenia badań, które prowadzone będą w czasie trwania Projektu we wszystkich grupach roboczych.

Projekt RANCARE będzie trwał 3 lata i zostanie zakończony we wrześniu 2019 roku.

Kolejne spotkanie w ramach Projektu badawczego RANCARE odbędzie się w dniach 10-11 października 2017 roku w Pradze.

 

                                                           


[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback