Seminarium naukowe "Ochrona zdrowia w sytuacji bezdomności"

20.12.2016
W dniu 16 grudnia br. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyło się seminarium poświęcone ochronie zdrowia w sytuacji bezdomności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Mazowiecki.
W dniu 16 grudnia br. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyło się seminarium poświęcone ochronie zdrowia w sytuacji bezdomności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Mazowiecki.

Seminarium było podsumowaniem dwuletniego projektu pn.: „Pomocna Dłoń” realizowanego przez Stowarzyszenie MONAR we współpracy z Mazowieckim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. św. Anny przy ul. Barskiej w Warszawie oraz Szpitalem Solec w Warszawie. Spotkanie zorganizował Zakład Zdrowia Publicznego WUM we współpracy ze Stowarzyszeniem MONAR.

 Głównym celem seminarium było przedstawienie wypracowanych metod pomocy hospitalizowanym pacjentom znajdującym się w sytuacji bezdomności i potrzebującym wsparcia po zakończonym procesie leczenia oraz przedstawienie aktualnych rozwiązań prawnych dotyczących organizacji pomocy społecznej i zdrowotnej osób bezdomnych.

Podczas Seminarium omówiono projekt Pomocna Dłoń, przedstawiono pracę Ośrodka Pomocy Społecznej jako koordynatora pomocy osobom bezdomnym oraz organizację wparcia dla osób w sytuacji bezdomności. Wśród tematów poruszanych przez prelegentów znalazły się także: formy pomocy osobom opuszczającym placówki szpitalne i problemy zdrowotne wykluczonych społecznie. Osobne miejsce poświęcono postępowaniu w sprawie przyznania świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym oraz roli organizacji pozarządowej w udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym po hospitalizacji.

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM