Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Seminarium naukowe "Ochrona zdrowia w sytuacji bezdomności"

W dniu 16 grudnia br. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyło się seminarium poświęcone ochronie zdrowia w sytuacji bezdomności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Mazowiecki.

Seminarium było podsumowaniem dwuletniego projektu pn.: „Pomocna Dłoń” realizowanego przez Stowarzyszenie MONAR we współpracy z Mazowieckim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. św. Anny przy ul. Barskiej w Warszawie oraz Szpitalem Solec w Warszawie. Spotkanie zorganizował Zakład Zdrowia Publicznego WUM we współpracy ze Stowarzyszeniem MONAR.

 Głównym celem seminarium było przedstawienie wypracowanych metod pomocy hospitalizowanym pacjentom znajdującym się w sytuacji bezdomności i potrzebującym wsparcia po zakończonym procesie leczenia oraz przedstawienie aktualnych rozwiązań prawnych dotyczących organizacji pomocy społecznej i zdrowotnej osób bezdomnych.

Podczas Seminarium omówiono projekt Pomocna Dłoń, przedstawiono pracę Ośrodka Pomocy Społecznej jako koordynatora pomocy osobom bezdomnym oraz organizację wparcia dla osób w sytuacji bezdomności. Wśród tematów poruszanych przez prelegentów znalazły się także: formy pomocy osobom opuszczającym placówki szpitalne i problemy zdrowotne wykluczonych społecznie. Osobne miejsce poświęcono postępowaniu w sprawie przyznania świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym oraz roli organizacji pozarządowej w udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym po hospitalizacji.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_2547.jpg
IMG_2554.jpg
IMG_2557.jpg
IMG_2559.jpg
IMG_2562.jpg
IMG_2564.jpg
IMG_2568.jpg
IMG_2586.jpg
IMG_2591.jpg
IMG_2604.jpg
IMG_2622.jpg
IMG_2632.jpg
IMG_2636.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter