Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wybrano Prorektorów na kadencję 2016-2020

W środę, 5 maja, wybrano Prorektorów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kierowników Centrum Kształcenia Podyplomowego na kadencję 2016-2020.

Dr hab. Wojciech Braksator został wybrany na Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem, prof. dr hab. Andrzej Deptała będzie pełnił funkcję Prorektora ds. Kadr, prof. dr hab. Barbara Górnicka – Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, a dr hab. Jadwiga Turło – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Kierownikiem Centrum Kształcenia Podyplomowego wybrany został na drugą kadencję prof. dr hab. Bolesław Samoliński, jego zastępcą zostanie – prof. dr hab. Maciej Słodkowski, który będzie pełnił tę funkcję również drugą kadencję.

Nowe władze rektorskie obejmą swoje funkcje 1 września 2016 roku.

 

 

 

 

Fot. Michał Teprek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback