Organizacje i stowarzyszenia

Na Uczelni działa kilkanaście organizacji i stowarzyszeń, a także 270 studenckich kół naukowych,
które umożliwiają studentom realizowania pasji badawczych oraz zdobywanie nowych kompetencji.

Samorząd Studentów

Samorząd Studentów jest organizacją  reprezentującą studentów wszystkich kierunków. Jego najważniejszymi zadaniami, poza oficjalnymi - np. reprezentowaniem studentów w Senacie WUM, jest integracja całego środowiska akademickiego. Członkowie Samorządu w ramach czterech Komisji: Dydaktyki, Informacji i Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, prowadzą akcje informacyjne, kulturalne czy społeczne. Samorząd  jest organizatorem najważniejszych imprez studenckich, takich jak Otrzęsiny, Bal Połowinkowy czy Medykalia. Jego członkowie przygotowują także Dni Adaptacyjne, Medyczne Powązki czy Obóz Integracyjny w Chłapowie, pośredniczą w kontaktach z teatrami i kinami, umożliwiają udział w licznych wydarzeniach sportowych.
Więcej

Każdy z wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego posiada swój odrębny samorząd, w którym skupia wszystkich swoich studentów:

Swoich przedstawicieli w WUM ma również English Division. EDSG MUW (English Division Student Government of the Medical University of Warsaw), którego członkowie reprezentują studentów np. w kwestiach dotyczących nauki czy spraw socjalnych.
Więcej


Studenckie Towarzystwo Naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe zaprasza w swoje szeregi wszystkich aktywnych naukowo studentów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i prezentować ją szerszemu gronu. STN organizuje liczne szkolenia, seminaria i konferencje, dofinansowuje wyjazdy na kongresy naukowe, przyznaje fundusze na mini-granty naukowe, a także pośredniczy w procesie przyznawania mini-grantów studenckich. STN zrzesza i koordynuje działanie Studenckich Kół Naukowych, a także nagradza Złotymi Odznakami STN wyróżniających się szczególną aktywnością w czasie nauki absolwentów.
Więcej


Studenckie Koła Naukowe

Na Uczelni działa 270 kół naukowych, w ramach których studenci pod opieką pracowników klinik, katedr i zakładów prowadzą badania i realizują projekty naukowe. Członkowie kół organizują konferencje, sympozja i warsztaty, biorą udział w obozach naukowo-szkoleniowych i akcjach edukacyjnych. SKN-y są najlepszym miejscem do rozpoczęcia przygody z nauką, ponadprogramowego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. SKN-y cieszą się wielką popularnością wśród studentów WUM.
Wykaz Kół Naukowych


Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest częścią federacji IFMSA – największej organizacji studenckiej na świecie. Głównym celem IFMSA-Poland Oddział Warszawa jest zdobywanie wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności wśród studentów medycyny w Warszawie. IFMSA ma w programie stałe projekty dotyczące np. praktyk, edukacji medycznej czy zdrowia publicznego.
Więcej


Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji (PTSF)

Organizacja zrzesza ponad tysiąc studentów i absolwentów farmacji z całej Polski. PTSF jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów (EPSA) i Międzynarodowej Federacji Studentów (IPSF). Celem działań PTSF jest wsparcie studentów w zdobywaniu wiedzy naukowej, pomoc we wchodzeniu na rynek pracy oraz promocja aktywizacji zawodowej i społecznej farmaceutów. Organizacja czynnie reprezentuje interesy polskich studentów zarówno w kraju, jak i za granicą. Organizuje szkolenia, akcje profilaktyczne, wymiany, konferencje i programy, m.in. dotyczący staży.
Więcej


Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych (STDL)

Misją STDL jest działanie dla zdrowia ogółu i dobra publicznego, stanie na straży życia ludzkiego oraz troska o potrzebujących. Członkowie organizacji przeprowadzają akcje profilaktyczne, inicjują wolontariat, zajmują się również działalnością charytatywną. Studenci w ramach swoich działań współorganizują również konferencje, dzięki którym zdobywają dodatkową wiedzę medyczną.
Więcej


Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)

Organizacja ma zasięg międzynarodowy. PTSS organizuje liczne konferencje, na których członkowie rozszerzają swoją wiedzę i poznają nowości z dziedziny stomatologii, a także szkolenia i wyjazdy integracyjne. Towarzystwo realizuje także projekty dotyczące poprawy stanu zdrowia Polaków poprzez edukowanie i zachęcanie do profilaktyki oraz promocję zdrowego stylu życia.
Więcej


Erasmus Student Network WUM (ESN WUM)

Rozwój i wsparcie programów wymian studenckich jest głównym celem działań ogólnoeuropejskiej organizacji studenckiej Erasmus Student Network. Działalność ESN prowadzona jest na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym. Studenci mogą wykazać się w roli opiekunów kolegów z zagranicy, jako tzw. mentorzy oraz jako organizatorzy imprez (projekt ESN Bounce), wycieczek (ESN Travel), konkursów fotograficznych (Discover Europe), spotkań w szkołach podstawowych, liceach i domach dziecka (SocialErasmus).
Więcej


Akademicki Związek Sportowy WUM

Klub Uczelniany AZS działa na Uczelni od ponad 50 lat. Jest jednym z największych klubów sportowych na uczelniach wyższych w Polsce, stanowi część AZS Środowiska Warszawa. W jego ofercie znajdują się m.in. żeglarstwo, badminton, pływanie, judo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa i wspinaczka, fitness, karate, latino ladies, zumba. Członkowie sekcji reprezentują Klub podczas zawodów odbywających się w ramach Akademickich Mistrzostw Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Mistrzostw Polski Szkół Wyższych oraz Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych.
Więcej


American Medical Student Association Medical University of Warsaw (AMSA MUW) International Chapter 

American Medical Student Association (AMSA) jest najstarszym i największym niezależnym stowarzyszeniem zrzeszającym przyszłych lekarzy, powstałym w Stanach Zjednoczonych ponad pół wieku temu.
Szczyci się długoletnią historią aktywizmu społecznego wśród studentów medycyny. Dziś AMSA jest organizacją międzynarodową, zarządzaną przez studentów, którzy reprezentują problemy służby zdrowia. Dzięki zaangażowaniu ponad 68000 studentów medycyny, studentów przedmedycznych, lekarzy stażystów, lekarzy rezydentów i praktykujących lekarzy z całego świata, AMSA z dużym powodzeniem angażuje się w poprawę jakości kształcenia medycznego i zdrowia publicznego.

Czym właściwe jest AMSA? To stowarzyszenie kierowane do studentów medycyny, którzy myślą o praktykach lub rezydenturze w Stanach Zjednoczonych i pragną̨ poszerzać swoje horyzonty, uczyć się od najlepszych specjalistów zza Atlantyku i nawiązywać nowe przyjaźnie.
Z AMSA nauczysz się także jak być adwokatem w ważnej sprawie, dzięki możliwości udziału w  wielu kursach i wykładach prowadzonych online przez AMSA, a także corocznej Konwencji (która w dobie pandemii odbywa się online) i gromadzi ponad 1500 uczestników-studentów i profesjonalistów z całego świata.

Więcej:
https://www.facebook.com/amsamuwinternationalchapter
https://www.instagram.com/amsa_muw/
https://www.facebook.com/groups/435520510930782